Sikkerhedspolitik i SYK

Sikkerhedspolitik for Sydsjællands Køre- og Rideforening, gældende fra 1. marts 2023.

De nedenfor nævnte krav skal overholdes af alle klubbens medlemmer, når de opholder sig på område eller bruger faciliteter som SYK har adgang til. Efterleves sikkerhedspolitikken ikke, vil det blive påtalt og hvis sikkerhedspolitikken fortsat ikke efterleves, vil det føre til bortvisning fra faciliteterne og proces omkring eksklusion kan iværksættes.

Ved ridning i terræn ANBEFALER SYK at nedenstående iagttages: