Klubbens historie

SYDSJÆLLANDS KØRE- OG RIDEFORENINGS FØRSTE 25 år.

1941-1966

Sydsjællands køre og rideforening blev stiftet på et møde på Sydsjællands Landbrugsskole den 15. maj 1941. efter
indbydelse af nogle mænd, heraf forstanderen på Sydsjællands Landbrugsskole og gods -og gårdejere rundt omkring
på hele Sydsjælland. Der var stor tilslutning. Der var også foredrag om kørsel og ridning, for-spænding, herunder brug,
behandling, påklædning og pasning til begejstring for de unge og landbruget.

Mødet ender med en dannelse af Sydsjællands køre og rideforening.
(forkortes de første år: SKR)

Der blev valgt en bestyrelse på 5 mænd.

Allerede i 1941 afholder man et ridestævne ved Udby kro, der var kaffebord og uddeling af præmier efterfølgende.
Der kom journalister fra det lokale blad og tog billeder af rytterne og stævnet.

I 1946 kostede et kontingent for aktive 5 kr. og passive 2 kr.

1951 den første fane erhverves.

1941-1955 Bestyrelsen udvider til 10 mænd. Der afholdes et årligt stævne på en søndag, på skift, forskellige
steder på Sydsjælland, såsom Vordingborg (kasernen?), Nysø ved Præstø, eller dyrskuepladsen i Præstø, af SYK. På det
årlige stævne konkurrer man i bla. Holdridning (som medlemmerne trænede på hele sommeren) springning,
mønstring, præsentation kørsel og hurtig op-sadling.
I samme periode er der sogne/kreds-repræsentanter/ledere,
der underviser på mange forskellige ridepladser under Sydsjællands køre og rideforening. Fra de første år trænede
medlemmerne i følgende sogne: Snesere – Hastrup – Allerslev – Sværdborg – Ø.Egesborg – Ørslev – Vordingborg –
Skibinge – Stensved – Sjolte – Kindvig.

Senere er Haslev – Næstved – V. Egesborg – Lundby – Udby – Røstofte -Bårse -Kastrup – Fakse – Præstø – Jungshoved –
Tappernøje og mange andre pladser rundt om på Sydsjælland også samlings og træningsplader for klubbens mange
ryttere og kuske.

I samme årrække afholdes der årligt bal/fest, andespil, deletant, film og foredrag. Forskellige egnede undervisere,
som bestyrelsen udvalgte, underviste 3 – 5 aftener ind over vintrene.

Fra 1953 udtog man ryttere til at ride til (holdridnings) stævnet i Charlottenlund, det første år var der to hold med
et fra Næstved og et fra Sydsjælland, der findes billeder af dette.

Deletant i 1954 kostede billetprisen 4 kr.

Generalforsamlingerne afsluttes med spisning og dans og mange generalforsamlinger blev afholdt sammen med
landboungdom.

På bestyrelsesmøderne (som oftest blev afholdt på hoteller og kroer i omegnen) besluttes det hvornår
ridningen/undervisningen startede op i kredsene. Det gjorde man typisk i starten af maj måned. Bestyrelsen udvælger
”ridelærere”/ledere/instruktører (som tit var militærfolk som major og løjtnanter som er medlemmer, eller andre
medlemmer) til de forskellige kredse. Der er på mange af pladserne 2 – 3 instruktører hvert sted.

Det var også bestyrelsen der udtog de ryttere der skulle ride opvisning og konkurrencer ved andre invitationer, fx ved
åbninger af andre rideklubber, Dyrskuer, stævner osv.

Der blev også arrangeret udflugter, bla heldagsture til Charlottenlund travbane – frokost – Bakken i 1955.

1961 Ejerne af en fælles grusgrav i Ugledige har stillet denne til rådighed for foreningen. Der blev også efter en
ansøgning bevilliget terrænspringning i skoven, i 1964 foreslås et indskud fra sjællandske klubber på 100 kr. til
forhindring materiale.

1964 havde man over 100 ryttere der red holdridning i kredsene så man stillede med 3 hold til stævnet i
Charlottenlund. Til det årlige stævne der blev afholdt af SYK i Præstø deltog 150 ryttere.

1965 arbejder man på en udvidelse af Ugledige grusgravs ridebane.

Møn har nu en rideklub hvor SYK bliver inviteret til Liselund.

Man beslutter at afskaffe pokalen indtil videre.

1966 Deletant i Bårse og Over Vindinge forsamlingshus.

Invitation til åbning af rideklub i Næstved.

25 års jubilæumsstævne på Askholm (Røstofte)

GF afsluttes med film fra OL

Medlemstal
Passive
Aktive
1941
19
70
1942-43
12
152
1987
206
1989
216
1990
239
1991
252
1992
253
1993
266
1994
235
1995
205
1997
181
2001
132
2003
115
2005
100
2023
57
2024
44

KAMMERARTSKAB, SAMMENHOLD og FANTASTISK RIDNING i SYDSJÆLLANDS KØRE - OG RIDEFORENING Fra sidst i 1980èrne og til starten af 00èrne

Slut 1980èrne: Stor bestyrelse på 11 medlemmer, med 9 store udvalg. Bestyrelsen og udvalgene arbejder meget og afholder mange store stævner, bla.  Distriktstævner i military, dressur og spring med mesterskaber. Udv. Klubstævner med klubmesterskaber for første gang i 1989, Ringridningstuneringer ind over sommeren, holdridning ind over sommeren i grusgraven i Ugledige, og lillemark og om vintrene i ridehus i Udby hos Aksel Nielsen (5 hold om ugen!), bestyrelsesmøderne bliver nu afholdt på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Kørestævner (også i Jungshoved hos Karsten Nielsen), køreteori ind over vinteren, holdkørsler, køreture og ”sommer i by”. Terrænspringning i Hollenderskoven Ridemærkeundervisning, Klubtrøjer, medarrangør af Knuthenborg stævnet (lands/elite i military), Juleoptog i Præstø og Lundby. Nytårstur, fastelavns-arrangementer, filmaftener, foredrag, opvisninger til byfester, jubilæer i andre klubber, (Roskilde eller Haslev, som vi ved er nogle af de få klubber, der er ældre end SYK), åbning af rideklubber (jeps faktisk er der rigtig mange rideklubber der åbner i 80erne og frem. Der er åbnet så mange at der i 1987 er 16 rideklubber i distrikt 5! I 2024 er der 24 rideklubber!) dyrskuer på Roskilde og Bregentved mm. Udflugter.

De er ridetider i ridehusene, Udby, både hos Stage og Aksel Nielsen, kasernen i Næstved, Askholm, Brøderup.

Dressurkurser og springtræning på Brøderup ungdomsskole, cupstævner ind over vintrene på Kastaniegården i samarbejde med ØSR – FKR – SYK, årlig rytterfest med uddeling af bånd og pokaler, på generalforsamlingerne er der mange fremmøde og interesserede i klubben – der ”kampvalg”! Proportioner til stævner og anden kommunikation foregår igennem ridesport (et blad) og opslag i grusgraven og i byerne. Medlemstal 206 – 216.

1990erne: Nogenlunde de samme aktiviteter, der sker RIGTIG meget ligesom i slut 80erne, bla. Holdridning, Ringridningstuneringer, ture ud i det blå, orienteringsridning, springtræning, ryttertræf, ridemærker, men SYK har nu mange dygtige ryttere på lands- og distrikts-plan der deltager i mange holdkonkurrencer (fx DRFs 75 års jubilæumsstævne i Bernstoffparken), derfor er der mere tilslutning til sådanne arrangementer. Store titler vindes af SYKs ryttere i denne årrække. Det er fortsat i ridesport proportioner slås op i, man tilmelder på anmeldelsesblanketter som sendes med post til arrangørerne. Dressurrytterne ringer efter sin endelige starttider torsdagen inden dressurstart den efterfølgende lørdag. Man får tilsendt programmer med post. Ponygames er en ny holddisciplin og SYK gør det godt med hold fra Udby, og er med i finalerne på Vilhelmsborg.

Der er et bredt sammenhold mellem de forskellige ridesteder, (bla. Neble, Ugledige, Udby, Snesere, Prom, Abildhøjgården mm) så der kan tilbydes aktiviteter fordelt i hele Sydsjælland til glæde og gavn for klubbens MANGE medlemmer. De konflikter der kommer, bliver udredt og håndteret. Vinterstævnerne på Kastaniegården er fortsat en stor succes. Der afholdes store stævner på engen i Præstø, bla SYKs 50-års jubilæumsstævne og distrikstævner og distriktsstævner i grusgraven. Der er stor tilslutning til de årlige rytterfester, nogle år med lotterier. Terrænture til GHR er også til stor begejstring for medlemmerne.

Kørefolkene arrangerer i starten af 90erne fortsat mange arrangementer med succes, der er tilgang af unge kuske og de gør sig godt i køresporten. Der afholdes flere faglige aftener, opvisninger mm. SYK får en ny fane i 1991. Man afslutter ofte generalforsamlingerne med et leve for klubben. Medlemstal midt 90erne 266.

1996: Nye ejere i grusgraven i Ugledige som betyder SYK opsiges til år 2000. Bestyrelsen arbejder på at finde et nyt fast tilholdssted. 

1998: Holdridningen foregår nu kun i grusgraven. Ringridningsturnering i grusgraven. Klubaftener. ”Sommer i by”. Dressurundervisning og springundervisning i grusgraven. Ryttertræf. Klubstævne. C stævne med 4 års springchampionat. Fortsat vinterstævner i Faxe. Ridemærker. Terrænspring på GHR.

1999: Ridelejr hos Johan Iversen. Ponylege, klubaftener, juleoptog, ringridning, holdridning, o-ridt, spring og dressurkurser, springtræning, distrikt stævne, klubstævne. Vinterstævner på Kastaniegården. Ridehus-tider i Udby hos Stage.

2000: Fast tilholdssted i Rekkende (Bjerregård). Bestyrelsen havde undersøgt sagen grundigt og tilholdssted skulle være i Præstø kommune. Alle arrangementer besluttes afholdt i Rekkende da det er her man betaler huslejen, dog ikke stævnerne på Kastaniegården i samarbejde med ØSR og FKR. I Rekkende afholdes fastelavn, ringridning klubstævne, c stævner i dressur og spring, ridelejr.

Der bliver brugt meget tid af bestyrelsen til uoverensstemmelser med ny ejer (og nabo) af grusgraven og flytning af sager i den forbindelse.

2001: 2 klubstævner, 2 c-stævner, vinterstævner i Faxe aflyses, juleoptog, nytårstur, privatundervining i ridehuset, julefrokost, fastelavn. Medlemstal 132.

2002: Vinterstævner i Faxe, ring og springstævne, kurser i spring og dressur, springtræning i ridehuset (privat regi), klubstævner, c-stævner, juleoptog, efterjulefrokost i januar (i stedet for den årlige rytterfest), fastelavn. Mange arrangementer aflyses pga manglende tilslutning. Det bliver enstemmigt besluttet i bestyrelsen at opsige lejekontrakten i Rekkende, grundet uoverensstemmelser og faldende medlemstal.

Der bliver midlertidigt sat spring op på græsmarken bag Allerslev boldbane som kan benyttes. Klubdag afholdes i Snertinge.

Pr. 14 maj 2002 har SYK fået nyt tilholdssted i Ugledige på Bakkedal (Holstein). Der tilbydes ugentlig  undervisning i spring og dressur af forskellige instruktører som bestyrelsen kontakter. Holdridning, Klubstævner, klubaftener, der er hold der konkurrere i div. Stævner og mesterskaber, skovtur, juleoptog, efterjulefrokost med uddeling af bånd og pokaler.

2003: På generalforsamlingen kan ikke findes 9 bestyrelsesmedlemmer så der indkaldes til ekstraordinære GF hvor der foreslås vedtægtsændringer så bestyrelsen fremover skal varetages af 7 bestyrelsesmedlemmer. Af arrangementer afholdes følgende: horsmanship kursus, ridelejr, dyrlægeaften, ridemærker, klubstævner, rideweekend med forskellige arrangementer, foredrag, ugentlig undervisning i dressur og spring af forskellige instruktører.

2004: Bladet ridesport stopper, stævner vil ligge online, klubben vil prøve med lidt nyhedsbreve.

Uddeling af bånd og pokaler starter på GF. Der afholdes: Førstehjælpskursus, ridemærker, dressurundervisning, ring og ridestævne, ringridning, dressurkursus, dressursamlinger med udtagelse af hold til de forskellige holdkonkurrencer, springholdene bliver udtaget efter stævneresultater + springsamlinger, juleoptog, nytårsridt, klubstævne.

2005: Kommunesammenlægning. Vi får vores egen hjemmeside og der foregår nogenlunde samme aktiviteter i klubben, der er tilfredsstillende med tilslutning. Medlemstal 100.

2014-2018: Tilholdssted på Lundby Efterskole. Aktiviteter som ugentlig springundervisning, klubstævner, kurser med store navne fx Tina Lund, foredrag, agilitykursus, køre-kom-sammen.

2018-2020: Tilholdssted på Maglebjerggård i Næstved (Anne Ullegård). Der bliver afholdt kurser, klubstævner, kæphestestævner, fastelavn, miljøtræning, løsspringning, foredrag, ridelejr, skovtur.

Der bliver uoverensstemmelser i bestyrelsen og der bliver udgivet mistillidsvotum der ender med en ekstraordinær generalforsamling hvor de ”gamle” (Sande) SYK-medlemmer viser sammenhold og ”vender hjem til Vordingborg Kommune” og en ny klub opstår (MAS) som også udspringer fra SYK.

2021: Uden tilholdssted, der bliver arrangeret kæphestecups i Tappernøje, jubilæumsstævne på riders cup, online arrangementer (grundet covid-19)

2022-2024: Tilholdssted i Rekkende (Jan og Kristina Kaas). SYK er i en svær tid efter det sidste brud, men kæmper videre og håber klubben kommer igennem den svære tid.

Foreløbigt har vi haft/forsøgt afholdt følgende arrangementer:

Dressurkursus med LASSE KASPAREK, miljø kursus med Ejner, Springundervisning med Thomas Kofoed- Dam, klubstævner med klubmesterskaber, dressur og spring undervisning med Lærke Kring, stævnetræning, skovture i forskellige skove, breddestævner, ringridningstunerring, kursus i mønstring, kursus med Kurt Klint, kursus med Charmaine, bomtræning, undervisning med Christian Birksted, julehygge, kæphestestævner og undervisning- og opvisning, fastelavn, Claus Toftgård Clinic, foredrag med Nina Støvring, loppemarked, miljøtræning på egen hånd, foredrag med Anna Lang, undervisning med Hanne Hyldahl Steffenauer.

Hvad kunne du tænke dig af arrangementer?