Generalforsamling 25/2 2020

Generalforsamling 25/2 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Kære medlemmer!

 

Så er det ved at være tid, til den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vil finde sted tirsdag den 25. februar kl. 19.00, på Susåskolen afd. Holsted, hvor vi skal være i kantinen.

Vi håber på et stort fremmøde af medlemmer, der kan være med til at bestemme klubbens fremtid, når vi i løbet af aftenens går igennem dagsordenens punkter. Vi har dog også sørget for tid til at lære hinanden at kende, til hygge og snak, og en lille fremvisning af ”Året der gik” i billeder. Og så skal vi selvfølgelig have uddelt præmier til ranglistevinderne.

Bestyrelsen byder på øl, vand, kaffe, the og kage.

 

Fællesspisning

Vi starter med fællesspisning kl. 18.00, hvor alle er meget velkomne. Se nærmere under begivenheden på Facebook eller på hjemmesiden, hvor nærmere oplysninger om tilmelding findes.

 

Dagsorden

 • Valg af stemmetællere.
 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af medlemskontingent.
 • Fremlæggelse af budgetforslag.
 • Æresmedlem udnævnes
 • Valg til bestyrelse.
 • Valg af kasserer
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af juniorrepræsentanter.
 • Valg af revisor.
 • Valg af revisorsuppleant.

 

Med venlig hilsen

Vicky Højager Larsen

Formand

Sydsjællands Køre- og Rideforening

 

 

 

 

NB: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med eventuelle indkommende forslag kan rekvireres hos formanden herefter.

Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klubben siden 15. januar.

- Yderligere oplysninger kan ses i vedtægterne, som er at finde på hjemmesiden

Du er her: Home Aktiviteter Aktiviteter 2020 Generalforsamling 25/2 2020